ALAPÍTÓ OKIRAT ÉS EGYSZERŰSÍTETT SZERVEZETI - MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (jelenleg jogi személyiséggel nem rendelkező Baráti Társaság)

Alulírottak Kovács Lajos és Gajdos Tamás a mai napon közös elhatározásunk alapján megalapítjuk az alábbiakban leírt elnevezésű és célú, jogi személyiség nélküli, nonprofit
jellegu - az olasz gyártmányú Lancia-Delta típusú személygépkocsi tulajdonosainak,
kedvelőinek gyűjtőhelyéül szolgáló - demokratikus felépítésu, politikai és gazdálkodási célkitozésektol teljességgel mentes szervezetet.

A szervezet pontos neve: Magyar LANCIA-DELTA Klub (lsd! továbbiakban Klub)
HUNGARIAN LANCIA-DELTA fan CLUB (jelenleg Lancia fan Club Hungary)

Az alapítás idopontja: 1995. június hó 1.

Az alapítás idején székhelye: 1091. Budapest Ülloi út 189. IX. em./57.

A szervezés módja: Önszervezodés demokratikus alapokon, családi és baráti kapcsolatok révén, levelezés és személyes találkozások útján.

A szervezet tevékenységi köre, céljai: A Lancia - Delták közismerten jó technikai hátterének jobb megismerése és megismertetése. A Klub hirdetése és a taglétszám bovítése. Különbözo forrásokból szakirodalom megszerzése. Kölcsönösségi alapon és ellenszolgáltatási igény nélkül egymás segítése a tagok tulajdonában lévo autók javítása, fenntartása terén. A megismert elonyösebb feltételo vásárlási, beszerzési, szolgáltatási lehetoségek és hasznos információk egymás számára elérhetové tétele. Gyojtemény összeállítása pl.: az e típussal versenyzo sportautó vezetok emlékeibol s.t.b. Kisebb összejövetelek, rendezvények szervezése a típust képviselve és annak jó hírét öregbítve. A fentiek miatt kapcsolatfelvétel a sajtóval, hazai és külföldi szervezetekkel, hasonló klubtok alapítására.

Gazdálkodási tevékenység: Nincs. A Klub nem fedez kiadásokat és nem rendelkezik bevételekkel. A Klub nem köt szerzodéseket és nem vállal kötelezettségeket. Tagdíjfizetés nincs. A Klub tevékenységei, összejövetelei, illetve a tagsági viszony kapcsán felmerülo bármilyen jellegu költségeket, kiadásokat a tagok adózott jövedelmeikbol saját igényeik, akaratuk szerint fedezik.

A szervezeti felépítés:
Klubvezeto : Kovács Lajos Szül.: Budapest 19XX. XX. XX. Anyja n.: xxxxxxx

Klubvezeto helyettes: Gajdos Tamás Szül.: Budapest 19XX. XX .XX. Anyja n.: xxxxxxx

Tagok: Állampolgárságtól függetlenül minden Lancia tulajdonos.

A Klubvezetok jogai és kötelezettségei: Jogosultak közös döntésük alapján tagokat kizárni, amennyiben megítélésük szerint a tag e dokumentum szellemiségétol meroben eltéroen jár el. Kötelességük e dokumentum elveit megorizni a Klubbal összefüggo bármely témában.

A tagok jogai: Jogosultak a Klub rendezvényein résztvenni, valamint a tagságból adódó esetleges elonyöket élvezni. A tagok a tagnévsort ismerik és egymást a Klub tevékenységeivel, céljaival összefüggésben bármikor megkereshetik. Tagsági igazolókánya kiállítása.

A tagok kötelezettségei: Az általánosan elvárható etikai és viselkedési normák szerint képviselni a Klubbot minden esetben és rendezvényen. Ezért teljes, egyéni erkölcsi és anyagi felelosséggel tartoznak. A személyi adataikban beálló változásokat jelezni. A tagsági igazolókártya megorzése. A Klub tevékenységét legjobb tudásuk szerint, aktív személyes részvétellel elosegíteni. A tagok cselekedeteikért a Klub felelosséget nem vállal!A fentieket elolvasás után aláírással igazolva tudomásul venni és elfogadni.
E Szervezeti - Muködési Szabályzat szerves része az 1. számú Melléklet szerinti Klubtagnyilvántartás, amelyet a tagok a személyes adataik mellett írnak alá.

A Klub emblémája:


Kmf.


 

Copyright © ® from 1995-2005 - This is a privat, unofficial, informal LANCIA site.
Directed by KoLa / Webdesign by S.B.S.
Web administration and location by Ákos Égő (Totalcar)
Many Thanks for TOTALCAR